Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 vào các ngày 26, 27, 30/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải phối hợp cùng với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải và Ban pháp chế hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại 05 xã, phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn;  đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên; đồng chí Dương Công Định – Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự; đồng chí Lê Thị Bích Phượng – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 15/3/2019 đến ngày 26/3/2020. Trong thời điểm này tổng số người đang chấp hành án tại cộng đồng là 14 người. Trong đó chấp hành án treo là 11 người, tha tù trước thời hạn có điều kiện 03 người.
Trực tiếp kiểm sát tại UBND Phường 2
Trực tiếp kiểm sát tại UBND Phường 1
Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Long Hữu
Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Trường Long Hòa
Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã chuyển đến, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; tha tù trước thời hạn có điều kiện. Định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hồ sơ theo dõi được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng. Đối với các hồ sơ mới tiếp nhận vào giai đoạn Luật Thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực từ tháng 01/2020 thì UBND các xã, phường đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hiện hành.
Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân các xã, phường đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện tốt cho người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện được lao động, học tập, qua đó, giúp người chấp hành án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội.
Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã thông qua 05 dự thảo kết luận ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của UBND các xã, phường. Hy vọng các đơn vị sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải