Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
VKSND huyện Cầu Kè Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành 06 tháng đầu năm 2020:
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 28/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hoài Linh – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Ngô Văn Thắng – Trưởng Nhà tạm giữ và một số cán bộ Nhà tạm giữ.

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục phạm nhân trong thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam về chế độ ăn, mặc, chế độ ngày lễ, ngày tết, chế độ sinh hoạt, chăm sóc y tế, …. để nghe ý kiến phản hồi từ người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ.
Kết quả cho thấy: trong 06 tháng đầu năm 2020, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè: có 12 trường hợp bị tạm giữ, 29 trường hợp bị tạm giam (cũ 11, mới 18) và hiện đang quản lý 02 phạm nhân. Nhìn chung, thời gian qua Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện tốt chế độ quản lý giam, giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định của phát luật. Hồ sơ quản lý việc giam, giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thủ tục thi hành án phạt tù được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như: chế độ ăn (nhất là vào dịp lễ, tết), mặc, chăm sóc y tế luôn được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch COVID-19. Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy một số hồ sơ tạm giữ, tạm giam sắp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam nhưng Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè không có văn bản thông báo cho Cơ quan đang thụ lý vụ án biết.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè. Bên cạnh đó, đồng chí Kim Hua yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè trong thời gian tới, cần phải chấp hành nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (cần ra văn bản thông báo cho Cơ quan đang thụ lý vụ án biết đối với các trường hợp tạm giữ, tạm giam sắp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam), để đảm bảo cho việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người bị tạm giữ, tạm giam, để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện tốt hơn nữa. Thay mặt Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè, đồng chí Ngô Văn Thắng đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục những thiếu sót nêu trên để làm tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.
Đoàn kiểm sát trực tiếp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam

VKSND huyện Châu Thành Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành 06 tháng đầu năm 2020:
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 26/5/2020 Viện KSND huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trần Văn Liệt – Kiểm sát viên, đ/c Bùi Bá Duy – Kiểm tra viên làm thành viên.
Tiếp đoàn có đồng chí Dương Thành Đô – Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Nhà tạm giữ; đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo với đoàn kiểm sát về số liệu từ ngày 01/12/2019 đến 25/5/2020 như sau: tạm giữ tổng số 26 người (trong đó giữ người trong trường hợp khẩn cấp 05 người, bắt quả tang 18 người, bắt truy nã 03 người) đã giải quyết 26 người; tạm giam tổng số 43 người, giải quyết 21 người, đang tạm giam 22 người; phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ 03 người. Sau khi nghe báo cáo đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, tiếp xúc và hỏi những người đang bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và đưa đi chấp hành án; không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều có lệnh trích xuất đúng quy định và được cập nhật ghi chép vào sổ đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án như: chế độ ăn, mặc, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động, xem báo, nghe đài được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Nguyễn Thị Tú Anh thay mặt đoàn kiểm sát đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa khâu công tác này trong thời gian tới.


Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đ/c Trần Văn Liệt trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, và sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

VKSND huyện Tiểu Cần Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần 06 tháng đầu năm 2020: 
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 28/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần, thời điểm từ 01/12/2019 đến 28/5/2020.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Để – Trưởng Nhà tạm giữ và một số cán bộ Nhà tạm giữ.
Đồng chí Trần Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi được nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục phạm nhân trong thời gian qua, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam.
Kết quả cho thấy: trong 06 tháng đầu năm, Nhà tạm giữ tiếp nhận 16 trường hợp tạm giữ, 25 trường hợp tạm giam, hiện đang quản lý 02 phạm nhân. Nhìn chung thời gian qua Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định của phát luật. Hồ sơ quản lý việc giam giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thủ tục thi hành án phạt tù được tuân thủ đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế được đảm bảo đầy đủ.
Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, tài liệu
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trần Thanh Sơn đánh giá cao Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện rất tốt công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân, những thiếu sót trước đây đã được khắc phục triệt để, đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm để công tác tạm giữ, tạm giam ngày càng được chặt chẽ hơn.
Đồng chí Trần Văn Để, đại diện Nhà tạm giữ đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

VKSND thị xã Duyên Hải Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải 06 tháng đầu năm 2020: Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 ngày 26/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải

Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn;  đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên.
Về phía Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Dương Công Định – Phó trưởng Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải; đồng chí Tăng Văn Lên – Phó đội trưởng; và một số cán bộ Nhà tạm giữ.
Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó viện trưởng thông qua Quyết định số: 02/QĐ-VKS, Kế hoạch số: 02/KH-VKS ngày 15/5/2020 về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 20/11/2019 đến ngày 20/05/2020.
Sau khi nghe đồng chí Dương Công Định đại diện Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù từ 20/11/2019 – 20/5/2020 cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách, trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và người đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng giam giữ.
Hình ảnh trực tiếp kiểm sát tại buồng giam giữ
Qua quá trình kiểm sát nhận thấy Trưởng Nhà tạm giữ đã quan tâm chỉ đạo, quản lý tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Nhà tạm giữ thực hiện tốt quy trình thủ tục, hồ sơ tiếp nhận, trích xuất, đảm bảo việc phân loại trong việc quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án; mở và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách như sổ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, sổ lưu ký, sổ ghi chép việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam, sổ theo dõi việc thực hiện các chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; thực hiện tốt việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy Nhà tạm giữ; Đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân như về chế độ ăn ngày 02 buổi với số tiền 16.600 đồng / người, có bố trí cán bộ làm công tác y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe, được nghe đài phát thanh, đọc báo địa phương, có tổ chức cho người thân thăm gặp.
Nhìn chung Nhà tạm giữ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù, không có vi phạm xảy ra.
Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Hy vọng đơn vị sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Đại diện Nhà tạm giữ đồng chí Dương Công Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đạt được.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn, Hoàng Thanh Tâm, Cao Trung Tín, Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKS huyện Cầu Kè, Châu Thành, huyện Tiểu Cần, TX Duyên Hải