Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 20 đến ngày 26/5/2020, VKSND huyện Trà Cú đã đi vào kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự (án treo) tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An, các xã Hàm Tân, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Phước Hưng, Đại An, Tân Sơn, Tập Sơn và Ngãi Xuyên.
Thành phần đoàn kiểm sát gồm: Đồng chí Lê Thanh Tú – Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn và đồng chí Cao Văn Nở – Kiểm sát viên, làm thành viên kiêm thư ký. Tiếp đoàn gồm có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó Công an của các xã.

Đồng chí Lê Thanh Tú thông qua quyết định kiểm sát tại xã Hàm Tân

Tại các cuộc kiểm sát, Đồng chí Lê Thanh Tú thông qua các quyết định kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát về việc kiểm sát tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phát tù nhưng cho hưởng án treo tại đơn vị.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Trà Cú

Qua báo cáo cũng như sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn nhận thấy rằng:  Hầu hết các đơn vị được kiểm sát đều thực hiện tốt các quy định về thi hành án phạt tù cho hưởng án treo như: Công an xã có tham mưu Chủ tịch UBND xã phân công người giám sát, giáo dục bị án đúng theo quy định; hồ sơ, sổ sách thể hiện đầy đủ, rõ ràng danh chỉ bản, bản cam kết của người chấp hành án, lý lịch của người chấp hành án đúng theo biểu mẫu của Bộ Công an. Hầu hết các bị án đều chấp hành tốt quy định về hưởng án treo, định kỳ hằng quý có bản tự nhận xét gửi cho người giám sát, giáo dục,… .

Đại diện xã Công an Tân Sơn trình bày báo cáo

Tổng số án treo tính đến ngày 19/5/2020 là 43 bị án. Đã kiểm sát trực tiếp được 10/15 xã, thị trấn đạt (67%) số xã, thị trấn có án treo. Trong thời gian tới VKSND huyện Trà Cú sẽ tiếp tục đi vào kiểm sát trực tiếp án treo tại các xã còn lại nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đoàn kiểm sát làm việc tại xã Lưu Nghiệp Anh

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Lê Thanh Tú đề nghị trong thời gian tới UBND các xã cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về án treo nhằm giáo dục các bị án vì đây là giải pháp hiệu quả đưa người phạm tội sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú