Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại CCTHADS thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên và đồng chí Tăng Nguyễn Việt Thanh – Kiểm tra viên.
Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi Cục trưởng; Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi Cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.
Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 118/QĐ-VKS, kế hoạch số 119/KH-VKS ngày 03/6/2020 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại CCTHADS trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện Thi hành.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi Cục trưởng CCTHADS thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự nói chung và trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện nói riêng cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ Thi hành án về thời gian ban hành quyết định, việc thông báo Thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện Thi hành án, quá trình Thi hành, chứng từ thu, chi,…
Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện Thi hành tại thời điểm kiểm sát có 399 việc/26.985.651.000 đồng. Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức Thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục Thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc, có báo cáo số việc, tiền thi hành.
Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải còn một số vi phạm về việc gửi quyết định về thi hành án có 01 quyết định ủy thác chưa gửi cho Viện kiểm sát tính đến thời điểm kiểm sát đã trễ hạn 02 tháng; 04 việc chậm tổ chức thi hành án; 06 việc không thực hiện việc thông báo Thi hành án cho đương sự; công tác tổ chức xác minh điều kiện Thi hành án chưa đảm bảo có 13 việc chưa tiến hành xác minh điều kiện Thi hành án; 04 hồ sơ biên bản xác minh không có xác nhận của chính quyền địa phương.


Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hồ sơ

Sau 05 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải và  chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải khắc phục.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thị xã.

Tác giả bài viết: Việt Thanh

Nguồn tin: Viện KSND TX. Duyên Hải