Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Vào ngày 25/6/2020 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong bản án hình sự. Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải làm Chủ tịch Hội đồng cùng đại diện Phòng tài chính – kế hoạch huyện là thành viên.
Vật chứng đề nghị tiêu hủy theo bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật là: 01 (một) phong bì niêm phong chứa ma túy và hộp kính màu đen có đặc điểm sau niêm phong số 49/M có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Một phong bì niêm phong bên trong có lưỡi lam màu trắng; 01 (một) nỏ dùng để sử dụng ma túy có đặc điểm sau niêm phong là phong bì có chữ ký của Điều tra viên và những người có mặt.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kiểm tra, đối chiếu vật chứng trước khi tiêu hủy
Sau khi kiểm tra, đối chiếu vật chứng Hội đồng đã thống nhất tiêu hủy bằng cách: Đối với các loại tang vật bằng kim loại và nhựa không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với tang vật là ma túy tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn cầu làm cho vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng.

Vật chứng thi hành án tiêu hủy
Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng thi hành án Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duyên Hải.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Duyên Hải