Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 ngày 31/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng -Trưởng đoàn; đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên.
Về phía cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Dương Công Định – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và một số cán bộ trong đội thi hành án hình sự.


Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số: 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số: 02/KH-VKS ngày 17/7/2020 về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 04/9/2019 đến ngày 29/7/2020.
Sau khi nghe đồng chí Dương Công Định đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự  Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác thi hành án hình sự từ 04/9/2019 – 29/7/2020 cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục phạm nhân chấp hành án tại đơn vị nhận thấy: trong thời gian kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự đã tiếp nhận, quản lý 23 người, đã chuyển chấp hành án 22 người, hoãn chấp hành án 01 người; phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ có 02 người. Về án treo tổng số 21 người, đã chấp hành xong thời gian thử thách là 08 người, xét rút ngắn thời gian thử thách 06 người, hiện còn đang chấp hành là 13 người.
Nhìn chung Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, tuân thủ đúng quy định pháp luật thi hành án lập đầy đủ hồ sơ thi hành án, mở đầy đủ các loại sổ sách và ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ nội dung đối với từng người chấp hành án. Các trường hợp thi hành án treo được Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải chuyển giao hồ sơ cho UBND cấp xã để quản lý, giám sát và giáo dục đúng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Các chế độ của phạm nhân được thực hiện đảm bảo.


Quang cảnh cuộc kiểm sát 

Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ ghi nhận những thành tích đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải hy vọng đơn vị sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đó trong thời gian tới.
Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự đồng chí Dương Công Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát.

Tác giả bài viết: Việt Thanh

Nguồn tin: Viện KSND TX. Duyên Hải