Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quyết định số: 411/QĐ-VKS-DS và Kế hoạch số: 412/KH-VKS-DS cùng ngày 24/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè. Ngày 05/10/2020, Đoàn phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè gồm có đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên làm thành viên, đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè.
Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Liệt – Chi Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Phó Chi Cục trưởng, cùng các Chấp hành viên và cán bộ, công chức trong đơn vị.
Sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch phúc tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các chứng từ thu – chi tiền thi hành án, sổ sách và các hồ sơ có vi phạm mà Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 đã nêu.Đoàn phúc tra tiến hành kiểm tra hồ sơ

Qua phúc tra nhận thấy, các vi phạm, thiếu sót nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 đều đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè khắc phục tốt.
Tại buổi thông qua Kết luận phúc tra (ngày 07/10/2020), đồng chí Thạch Săm Át thay mặt Đoàn phúc tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả khắc phục các vi phạm, thiếu sót mà Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2019 đã nêu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè nhanh chóng khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động thi hành án mà Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2020 đã nêu và cố gắng không để xảy ra các vi phạm, thiếu sót trong thời gian tới.


Đồng chí Thạch Săm Át thông qua Kết luận phúc tra

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Liệt nghiêm túc tiếp thu Kết luận phúc tra và ý kiến của đồng chí Thạch Săm Át, hứa sẽ chỉ đạo các Chấp hành viên, các Cán bộ, Công chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, sớm khắc phục các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động thi hành án mà Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2020 đã nêu và cố gắng không để xảy ra vi phạm, thiếu sót trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè