Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, vào ngày 27/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Thân – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần, đồng chí Trần Minh Thiện – Phó đội trưởng cùng một số cán bộ nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thương công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát

Qua kiểm sát nhận thấy về ưu điểm: nhìn chung cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình như có hướng dẫn nghiệp vụ Công an cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, chỉ đạo Công an cấp xã trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự; thực hiện tốt việc tống đạt quyết định thi hành án, xây dựng đầy đủ các loại báo cáo, thống kê. Đối với những người được hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn chấp hành án thì cơ quan THAHS có lập hồ sơ chấp hành án chuyển giao cho UNBD cấp xã quản lý, giám sát kịp thời và thực hiện việc đưa người đi chấp hành án phạt tù đúng theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ

Bên cạnh đó, cơ quan THAHS vẫn còn một số hạn chế sau:
+ Khi triệu tập người dưới 18 tuổi đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã để làm thủ tục thi hành án và cam kết việc chấp hành án, chấp hành pháp luật Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện không triệu tập thêm người đại diện của người chấp hành án cùng tham gia buổi làm việc và ký xác nhận vào bản cam kết của người chấp hành án là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Thi hành án hình sự.
Việc quản lý người được hoãn chấp hành án của Ủy ban nhân dân cấp xã chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo dẫn đến người được hoãn thi hành án khi hết thời hạn hoãn, đã bỏ trốn, phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy nã nhưng Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện cũng không biết bị án bỏ trốn vào thời điểm nào, người được hoãn thi hành án đi khỏi nơi cư trú không xin phép UBND xã nhưng UBND xã không nắm được đến khi cơ quan có thẩm quyền xác minh, thẩm tra thì Ủy ban nhân dân cấp xã mới biết họ không có mặt tại nơi cư trú là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Thi hành án hình sự.
Phía Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác thi hành án hình sự./.

Tác giả bài viết: Cao Trung Tín

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần