Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong các ngày 21, 24, 26, 27, 28/8/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Trà Vinh; Công an huyện Châu Thành; huyện Trà Cú; huyện Càng Long và Công an tỉnh Trà Vinh.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện KSND tỉnh Trà Vinh làm thành viên.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 23/5/2020 đến ngày 20/8/2020.
Tiếp đoàn kiểm sát có đ/c Trưởng nhà tạm giữ Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện và đ/c Lê Thanh Sơn – Giám thị Nhà tạm giữ Công an tỉnh Trà Vinh.


Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà Tạm giữ Công an tỉnh Trà Vinh


Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Càng Long


Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Châu Thành

Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Trà Cú

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ; sổ sách; buồng tạm giữ, tạm giam để nắm rõ tình hình sức khỏe, việc ăn ở sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.


Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát hồ sơ và buồng giam giữ

Qua cuộc kiểm sát nhìn chung Cơ quan thi hành án hình sự các huyện đã thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Hồ sơ, sổ sách được ghi chép rõ ràng; việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; trích xuất đối tượng ra khỏi nơi giam giữ tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua kiểm sổ điểm số, điểm diện; hồ sơ phạm nhân và buồng giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu thành còn sai sót chưa đúng quy định như: sổ điểm số, điểm diện người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong buồng giam giữ chưa cập nhật đầy đủ cột mục; 02 hồ sơ phạm nhân đưa đi khám sức khỏe ban đầu không có lệnh trích xuất theo quy định; 01 hồ sơ phạm nhân chưa lập danh chỉ bản, biên bản phổ biến quyền và nghĩa vụ người bị tạm giữ không ký tên; 02 buồng giam 03 người không đảm bảo diện tích chỗ nằm theo quy định 2m2/người.
Thay mặt Đoàn kiểm sát đ/c Huỳnh Văn Đặng – Trưởng Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an các huyện, tỉnh. Bên cạnh những mặt đã làm được, đồng chí còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác của Cơ quan thi hành án hình sự, yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót; chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong công tác để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8