Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chức năng kiểm sát trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đồng chí là Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè. Tham dự đoàn kiểm sát có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Cầu Kè.
Sau khi đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát. Đồng chí  Ngô Văn Thắng – Trưởng Nhà tạm giữ đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè trong thời điểm từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Sau khi trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ. Kết quả kiểm sát thấy: Trong thời điểm kiểm sát Nhà tạm giữ có trách nhiệm quản lý 11 người tạm giữ, đã khởi tố chuyển tạm giam 10 người, chuyển đi nơi khác 01 người. Số người bị tạm giam là 38 người, đã chuyển nơi khác 02 người, trả tự do 01 người, cho đặt tiền để bảo đảm 01 người, chuyển chấp hành án 06 người, hiện còn tạm giam 28. Số phạm nhân thi hành án là 01 người. Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã lập đầy đủ hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; các loại sổ sách được ghi chép đầy đủ; việc thực hiện chế độ đối với người được bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được bảo đảm. Không để xảy ra các trường hợp giam giữ người quá hạn, không có căn cứ pháp luật. Cụ thể:
– Định mức ăn của người bị tạm giữ, tạm giam nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Công văn số: 292/CAT-PH10 ngày 12/3/2020 của Công an tỉnh Trà Vinh về việc thông báo chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân quy định mức giá là 20.383 đồng/người/ngày.
– Việc thực hiện chế độ giáo dục: Thực hiện tốt công tác giáo dục nội quy và phổ biến chế độ thăm gặp. Mỗi buồng giam, giữ đều có gắn bản Trợ giúp pháp lý miễn phí để đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam.
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam. Gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân về việc giam giữ và việc thực hiện các chế độ. Qua làm việc với những người bị giam giữ và phạm nhân không có yêu cầu hay khiếu nại. Đồng thời, người bị tạm giữ, tạm giam trình bày là được ăn uống đầy đủ, được thăm gặp, nhận quà, cấp phát quần áo. Khi đưa vào tạm giữ, tạm giam được giải thích quyền và nghĩa vụ, được khám sức khỏe ban đầu. Việc trực tiếp thăm gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam đúng như những gì mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã báo cáo với Đoàn kiểm sát.

Đồng chí Kim Hua trực tiếp kiểm tra buồng tạm giam

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát đánh giá cao những gì mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện được. Đồng chí yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời cần tổ chức canh gác, tuần tra và kiểm tra buồng giam giữ thường xuyên hơn nữa, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo quy định pháp luật.
Đại diện Nhà tạm giữ hứa với Đoàn kiểm sát là sẽ phát huy những ưu điểm đã đạt được, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật và sẽ chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Linh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè