Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số: 294/QĐ-VKS-DS và Kế hoạch số: 295/KH-VKS-DS cùng ngày 31/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè. Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 04/9/2020, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè.
Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có: Đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên và đồng chí Huỳnh Thị Thúy – Kế toán là thành viên.
Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Liệt – Chi Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Phó Chi Cục trưởng, cùng các Chấp hành viên và cán bộ, công chức trong đơn vị.


Đồng chí Thạch Thăm Át thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát
Đồng chí Thạch Săm Át kiểm tra hồ sơ thi hành án

Qua 15 ngày làm việc, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra 463/463 việc chưa có điều kiện thi hành án, 1.148/1.148 việc thi hành xong, kiểm tra quỹ tiền mặt còn tồn tại đơn vị và các chứng từ thu – chi tiền thi hành án. Qua đó, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong hoạt động thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, chủ yếu là các vi phạm, thiếu sót như:
– Chậm xác minh lại điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và chưa thông báo kết quả xác minh cho người được thi hành án biết (đối với những trường hợp đã xác minh 02 lần trở lên) theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
– Một số chứng từ thu – chi tiền thi hành án chưa ký tên đầy đủ thành phần, chứng từ thu – chi còn tẩy xóa và một số trường hợp còn thiếu giấy đề nghị chi theo quy định tại tiểu mục 1.1, 1.7 khoản 1 Điều 18 và khoản 7 Điều 20 Thông tư số: 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Tại buổi thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát (ngày 15/9/2020), đồng chí Thạch Săm Át thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè nhanh chóng khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động thi hành án như trong dự thảo kết luận đã nêu. Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Liệt nghiêm túc tiếp thu kết luận những vi phạm và những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ chỉ đạo cho các Chấp hành viên khắc phục sớm nhất trong thời gian tới để hoàn thành công việc chung cho ngành./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè