Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 11/12/2020 Phòng 8 Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu bà Nguyễn Ái Nhân
Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành giao tài sản là: Quyền sử dụng đất thửa số: 1112A; tờ bản đồ số 8; diện tích 2.391,8 m2 loại đất trồng lúa nước. Quyền sử dụng đất thửa số: 1111; tờ bản đồ số 8; diện tích 4.998,4 m2 loại đất trồng lúa nước và một số cây ăn trái có trên đất như: dừa 30 cây, chanh 01 cây, bưởi 01 cây chuối 03 bụi, mít 01 cây, tre 01 bụi; tài sản tọa lạc tại ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho bà Nguyễn Ái Nhân người mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; địa chỉ: ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Kiểm sát việc giao tài sản cho người mua trúng giá
Đồng chí Diệp Quang Đô – Kiểm sát viên trung cấp phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng kiểm sát việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; qua kiểm tra, đối chiếu diện tích đất với quyết định kê biên xử lý tài sản và Hợp đồng bán đấu giá là phù hợp. Thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng giá do Chấp hành viên Lâm Thị Bé Ba phụ trách; địa chính xã có ông Phạm Hoàng Chinh; Văn phòng đăng ký đất có ông Huỳnh Văn Hòa tiến hành đo, giao tài sản cho bà Nguyễn Ái Nhân. Cuộc kiểm sát giao tài sản diễn ra đúng nội dung của Quyết định và đúng trình tự pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8