Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh về việc Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng. Vào ngày 03/12/2020, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong bản án hình sự là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Kiểm sát viên. Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải làm Chủ tịch Hội đồng cùng đại diện Phòng tài chính – kế hoạch huyện là thành viên.
       Vật chứng đề nghị tiêu hủy theo Bản án hình sự số 13/2020/HS-ST ngày 08/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải, đã có hiệu lực pháp luật là: 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có 01 (một) cây kéo bằng kim loại, có tổng chiều dài là 22,7 cm, cán bằng nhựa màu đỏ dài 10,7 cm, lưỡi kéo dài 12 cm, trên lưỡi kéo có khắc dòng chữ “PECULIAR-CARVLNG”, cây kéo đã qua sử dụng, có đặc điểm sau niêm phong là phong bì có chữ ký của Điều tra viên và những người có mặt.

 Kiểm tra, đối chiếu vật chứng trước khi tiêu hủy

Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu với bản án của Tòa án, Hội đồng tiêu hủy đã thống nhất hình thức tiêu hủy bằng cách: Đối với loại tang vật bằng kim loại và nhựa không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn cho vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng.

Vật chứng thi hành án tiêu hủy

Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng thi hành án Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duyên Hải.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải