Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, ngày 21/01/2021 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị số 145/KN-VKS ngày 07/7/2020 của Viện KSND thị xã Duyên Hải tại Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên và đồng chí Tăng Nguyễn Việt Thanh – Kiểm tra viên.
Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng; đồng chí Phạm Văn Bửu – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.
Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 05/1/2021 về việc phúc tra việc thực hiện Kiến nghị năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.
Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả tổ chức khắc phục vi phạm trong việc tố chức thi hành án mà Viện kiểm sát đã phát hiện, Kiến nghị, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ. Qua kết quả kiểm sát kết quả như sau:

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Kiểm sát 06 hồ sơ vi phạm việc thông báo về thi hành án cho đương sự. Chấp hành viên đã khắc phục vi phạm, đã tống đạt quyết định về thi hành án cho đương sự, hồ sơ có biên bản tống đạt đúng quy định; 17 hồ sơ vi phạm việc xác minh điều kiện thi hành án như biên bản xác minh không đầy đủ thông tin về tài sản, không có xác nhận của chính quyền địa phương… đã tiến hành xác minh lại đúng theo quy định tại Điều 44 Luật thi hành án dân sự hiện hành; Đối với 04 hồ sơ chậm tổ chức thi hành án mặc dù người phải thi hành có điều kiện thi hành Cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong 01 vụ, hiện còn 03 vụ đã tổ chức thi hành theo đúng quy định

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ

Qua việc Kiểm tra trực tiếp các hồ sơ vi phạm mà Viện kiểm sát đã phát hiện, Kiến nghị theo Kiến nghị số 145/KN-VKS ngày 07/7/2020 đoàn Kiểm sát nhận thấy Cơ quan THADS đã tiến hành khắc phục tốt các vi phạm mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị. Tại buổi công bố Kết luận đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thay mặt đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả tích cực mà Cơ quan THADS đã đạt được trong việc khắc phục các vi phạm mà Viện kiểm sát kiến nghị. Hi vọng trong thời gian tới đơn vị sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác của mình, đảm bảo các Bản án, quyết định của Tòa án được thực thi nghiêm chỉnh, đúng quy định pháp luật.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: Viện KSND thị xã Duyên Hải