Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18/6/2021, Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án do Kiểm sát viên Nguyễn Văn Hồng kiểm sát việc bán đấu giá tài sản tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vạn Phát Hưng. Đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Thanh Cao – Chấp hành viên; Công chứng viên Nguyễn Thanh Bình tham gia cuộc bán đấu giá.
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 35/HĐ-DVĐGTS/2021 ngày 05/5/2021 được ký kết giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vạn Phát Hưng.
Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thửa số: 148, tờ bản đồ số 45, diện tích 128.8m2 loại đất ở; phần còn lại 2.8mloại đất chuyên trồng cây lâu năm và nhà ở diện tích 150 m2; nhà kho diện tích 38.5 m2. Giá khởi điểm 544.084.999 đồng.
2. Quyền sử dụng đất thửa số: 1179, tờ bản đồ số 9, diện tích 137.7m2 loại đất ở tại nông thôn; quyền sử dụng đất thửa số: 1182, tờ bản đồ số 9, diện tích 220.6m2 loại đất trồng cây lâu năm và nhà kho diện tích 170.632m2. Giá khởi điểm 481.060.361 đồng.
Các tài sản trên cùng tọa lạc tại ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh trà Vinh do ông Huỳnh Kim Dương đứng tên.
Kết quả phiên đấu giá thứ nhất với tài sản trên được thực hiện qua hai vòng đấu công khai, liên tục bà Nguyễn Trúc Phương trả giá cao nhất là 564.100.000 đồng đối với thửa 148 và 501.100.000 đồng đối với thửa 1179 đã mua được 02 tài sản với tổng giá trị 1.065.200.000 đồng.
3. Quyền sử dụng đất thửa số: 727, tờ bản đồ số 56, diện tích 6.128m2 loại đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh do ông Huỳnh Kim Dương đứng tên. Giá khởi điểm 381.955.176 đồng.
Kết quả phiên đấu giá thứ hai với tài sản là quyền sử dụng đất thửa số 727 được thực hiện qua hai vòng đấu công khai, liên tục ông Nguyễn Thanh Hoàng trả giá cao nhất là 387.000.000 đồng đã mua được tài sản


Kiểm sát viên kiểm sát bán đấu giá

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát quá trình tổ chức bán đấu giá của Đấu giá viên, Chấp hành viên và những người tham gia đấu giá tài sản. Bên mua được tài sản cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng bán đấu giá tài sản đã ký kết. Số tiền thu được sau khi bán đấu giá Chấp hành viên sẽ thực hiện chi trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các nghĩa vụ khác của người phải thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.
Trong quá trình đấu giá, đấu giá viên của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vạn Phát Hưng đã thực hiện đúng quy chế bán đấu giá, đảm bảo tính khách quan và giá trị của tài sản đem ra bán đấu giá và các quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8