Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18/6/2021, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Kiểm sát viên Phòng 9 đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật TTDS năm 2015 đối với đương sự trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng dân sự về cam kết trả nợ thay” giữa nguyên đơn bà Mai Thị Thúy Hằng và bị đơn bà Trần Thị Nhiêm đã được Tòa án nhân dân huyện Càng Long giải quyết bằng Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2021/DS-ST ngày 03/6/2021.
Qua công tác kiểm sát bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Phòng 9 phát hiện bản án dân sự sơ thẩm trên có dấu hiệu vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự nên đã ban hành công văn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Càng Long chuyển hồ sơ để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.
Sau khi tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, để đảm bảo đúng thời hạn kháng nghị, Kiểm sát viên đã trực tiếp lấy lời khai của đương sự trong vụ án để làm căn cứ xây dựng kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3 Điều 58 và Khoản 6 Điều 97 BLTTDS năm 2015.

Sau buổi làm việc, Kiểm sát viên đã thu thập được những tài liệu, chứng cứ có giá trị phục vụ cho công tác kháng nghị phúc thẩm, góp phần đảm bảo mọi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp của Tòa án phải được phát hiện và kháng nghị kịp thời, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ đột phá đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2021./.

Tác giả bài viết: Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng 9