Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 31/QĐ-VKS ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú, trong thời gian từ ngày 03/6/2021 đến ngày 28/6/2021, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thu, chi tiền thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng là trưởng đoàn và đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng các cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đồng chí Trầm Văn Mừng công bố kết luận kiểm sát trực tiếp
Qua gần 01 tháng làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, ngày 08/7/2021 đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú như sau:

Nhìn chung, Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú đã có nhiều cố gắng trong việc thu chi tiền thi hành án, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi đúng, chi đủ, góp phần làm cho bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Các chứng từ thu, chi tiền thi hành án dân sự được quản lý chặt chẽ. Việc lập và quản lý sổ sách thu, chi tiền thi hành án dân sự và báo cáo tài chính kế toán được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, qua kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú vẫn con một số vi phạm như sau: Chậm trễ chi tiền thi hành án 11 việc, chi gửi tiền tiết kiệm 02 việc không đúng quy định.
Để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, VKSND huyện Trà Cú đề nghị Chi cục thi hành dân sự huyện Trà Cú cần tiếp tục phát huy ưu điểm và phải khắc phục kịp thời, rút kinh nghiệm đầy đủ đối với những thiếu sót, hạn chế đã nêu.


Đồng chí Ông Văn Lời phát biểu ý kiến tiếp thu nội dung Kết luận kiểm sát

Đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm chỉ đạo Chấp hành viên, Kế toán đơn vị tổ chức khắc phục kịp thời các đối với vụ việc nêu trên, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác thu chi tiền thi hành án đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú