Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 118 ngày 09/6/2021 và kế hoạch số 119 ngày 09/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long về việc phúc tra việc thực hiện Kiến nghị trong Kết luận số 206 ngày 28/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Ngày 30/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiến hành phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long. Thành phần đoàn phúc tra có đồng chí Huỳnh Thanh Huấn, Phó viện trưởng – Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhanh – Kiểm sát viên thành viên đoàn phúc tra. Đơn vị được phúc tra có đồng chí: Huỳnh Chung Phương, Trần Thị Diệu – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.

Toàn cảnh buổi phúc tra
Qua trực tiếp kiểm tra các hồ sơ vi phạm được nêu trong bản kết luận kèm theo kiến nghị, kết quả: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long đã chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục ngay vi phạm như: Kiểm tra 05 hồ sơ Chấp hành viên chậm tổ chức thi hành vụ việc được phân công thì Chấp hành viên đã tiến hành tổ chức thi hành; kiểm tra 07 hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án của đương sự được liệt kê trong kiến nghị của Viện kiểm sát, tất cả các hồ sơ đều được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, phân loại án và tổ chức thi hành đúng theo quy định; Kiểm tra các hồ sơ chưa được phân công nhưng đã giải quyết, Chấp hành viên đã tiến hành khắc phục; hồ sơ đã tiến hành đánh số bút lục, làm bản kê theo quy định; đối với các loại sổ có vi phạm trong kết luận đã khắc phục xong; việc đối chiếu tạm ứng án phí và tiêu hủy vật chứng đã được chấp hành viên thực hiện theo quy định. Trong quá trình làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo phúc tra theo đúng quy định; Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã hoàn thành kế hoạch phúc tra theo đúng kế hoạch đã đề ra
Qua kết quả Phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long nhận thấy Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long có quan tâm, chỉ đạo, khắc phục tốt những vi phạm mà Viện kiểm sát đã liệt kê trong Kiến nghị, không có trường hợp nào chưa khắc phục hoặc tái vi phạm. Thông qua công tác phúc tra đã đánh giá kết quả khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra, đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác của cán bộ, Chấp hành viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Càng Long trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long