Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 28/02/2022Viện KSND thị xã Duyên Hảiđã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tùquý I năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát do Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ- Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với các Kiểm sát viên. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/02/2022; Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; sổ theo dõi lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, tạm giam; sổ thăm gặp, các chế độ ăn, ở, chế độ khám chữa bệnh…và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn kiểm sát làm việc với nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải

Qua kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt công tác quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ theo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan; Đối với công tác phòng chống Covid-19, Nhà tạm giữ đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh như yêu cầu cán bộ luôn mang khẩu trang khi làm việc tại Nhà tạm giữ; tuyên truyền phổ biến cách phòng chống dịch bệnh đến từng người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án. Về thiếu sót, tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải cơ bản thực hiện tốt theo quy định của pháp luật nên chưa có thiếu sót, tồn tại.

Kiểm sát trực tiếp tại buồng giam.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm sát đã kết luận và ghi nhận những kết quả của Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải và đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian tới.Đồng thời cùng ngày cũng đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù theo quy định.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải