Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 03/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2022, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tiến hành tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng do đồng chí Trần Minh Đang – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh làm Chủ tịch Hội đồng cùng đại diện Phòng tài chính – kế hoạch huyện là thành viên. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh – Đồng chí Diệp Tấn Sỹ tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng.

Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng

Vật chứng đề nghị tiêu hủy theo bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật là 01 (một) cây dao bằng kim loại có một cạnh sắc bén, tổng chiều dài 33,5cm, phần cán dao làm bằng gỗ có chiều dài 13,5cm, phần lưỡi dao dài 20cm, rộng 5,5cm, bên ngoài lưỡi dao được bọc nilon, bị rách một đoạn không liên tục có kích thước 07cm tính từ đầu lưỡi dao.

Hội đồng đã đã xem xét, đối chiếu vật chứng với bản án, kiểm tra tình trạng niêm phong, xác định đúng số lượng, đặc điểm và thống nhất tiêu hủy bằng cách đập biến dạng hoàn toàn, làm cho vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng.

Kiểm tra, đối chiếu vật chứng trước khi tiêu hủy

Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duyên Hải.

Tác giả: Huỳnh Minh Phụng.

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải