Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Trong ngày 18,19/4/2022, Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã Long Toàn, Dân Thành, Trường Long Hòa và Phường 1 trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Tham gia với Đoàn Kiểm sát còn có đồng chí Lê Thị Bích Phượng – Đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải, đồng chí Nguyễn Hoàng Mau – Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duyên Hải và các đồng chí đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải.

Trưởng đoàn Kiểm sát công bố Kế hoạch và Quyết định kiểm sát trực tiếp

Tại buổi làm việc đoàn đã nghe Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Dân Thành, Trường Long Hòa và Phường 1 báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tiếp đó, Đoàn Kiểm sát tiến hành nghiên cứu tài liệu và hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự để nắm bắt về tình hình công tác thi hành án hình sự, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, phường. Qua công tác kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Dân Thành, Trường Long Hòa và Phường 1, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được quy định tại Thông tư số: 65/2019/TT – BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an đã được cán bộ của đơn vị vận dụng linh hoạt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý đối với người chấp hành án tại cộng đồng.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn Kiểm sát đã kết luận và yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Dân Thành, Trường Long Hòa và Phường 1 tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn mình quản lý. Đoàn kiểm sát đã lập và thông qua biên bản về kết quả trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, Dân Thành, Trường Long Hòa và Phường 1 làm căn cứ để xây dựng nội dung Kết luận trực tiếp Kiểm sát việc thi hành án hình sự theo quy định./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Cảnh

Nguồn tin: Viện KSND thị xã Duyên Hải