Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Công văn số 1063 ngày 20/4/2022 của Huyện ủy Càng Long về việc tăng cường công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Công văn số 11 ngày 29/3/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Càng Long hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Vào buổi chiều ngày 26/4/2022, đoàn viên Công đoàn đã tham gia tổng vệ sinh cơ quan, dọn sạch cỏ và thu gom rác thải khu vực xung quanh trụ sở cơ quan và bên trong khuôn viên của trụ sở. Đồng thời, Công đoàn đã tuyên truyền tới các cán bộ, người lao động trong đơn vị tích cực nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và môi trường nơi làm việc nói riêng để mang lại không gian thoáng đãng, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện môi trường thuận lợi thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

Một số hình ảnh hoạt động

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh;  47 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2022), Ngày quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Mặc khác đây cũng là công trình, phần việc mà Công đoàn đăng ký thực hiện với Liên đoàn Lao động huyện Càng Long nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long.