Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 26/4/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối vận tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị vinh dự đón tiếp Đ/c Nguyễn Can Trường, Chủ tịch Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đ/c Huỳnh Văn Đặng Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và 07 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Khối vận tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Can Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu binh Khối vận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi, có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy; Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban chấp hành Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên; sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ của Hội; sự nỗ lực phấn đấu không ngại khó khăn của từng cán bộ, hội viên và sự phối hợp đồng bộ giữa Hội với các đoàn thể; từ đó hằng năm Hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, hội viên Hội CCB Khối vận tỉnh luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, sáng tạo triển khai nhiệm vụ công tác hội. Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tích cục tham gia các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp triển khai, phát động như: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ phòng, chống thiên tai; quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và xâm nhập mặn,…

Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 -2027 và bầu đại biểu đi dự hội nghị Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tác giả: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp