Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 17 đến 23 tháng 5 năm 2022, đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác kiểm sát thi hành án treo tại 08 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Châu Thành.

Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Trần Văn Liệt – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Kiểm sát viên và đồng chí Hoàng Thanh Tâm – Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm tra tại UBND cấp xã có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân  và Trưởng công an các xã

Đ/c Trần Văn Liệt thông qua Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm sát nhận thấy các đơn vị UBND cấp xã đã quản lý đầy đủ hồ sơ và người chấp hành án tại địa phương, hầu hết những người chấp hành án điều chấp hành nghiêm pháp luật; hàng tháng các bị án tự giác làm bản kiểm điểm. Sổ theo dõi người được hưởng án treo ghi đầy đủ và đúng theo quy định… UBND các xã đã làm tốt, nhất là không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách. Tuy nhiên vẫn còn thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới.

Kiểm sát viên trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Tại buổi kết luận cuộc kiểm sát, thay mặt đoàn đồng chí Trần Văn Liệt phát biểu kết luận:  Đồng chí Trưởng Công an xã đã tham mưu tốt cho UBND xã trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tại địa phương và chuẩn bị tốt hồ sơ để báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND xã cần quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa về công tác thi hành án treo. Bởi vì, công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có vai trò quan trọng tạo điều kiện và giúp đỡ người phạm tội được giáo dục, lao động, học tập để sữa chữa những sai lầm, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Qua kết luận tại cuộc kiểm sát, lãnh đạo UBND các xã tiếp thu ý kiến và khắc phục trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin:  VKSND huyện Châu Thành