Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

VKSND huyện Châu Thành: Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 26/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Liệt – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Văn Trường – Kiểm sát viên, Đ/c Hoàng Thanh Tâm – Kiểm tra viên làm thành viên.

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội Cảnh Sát THAHS – HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Đồng chí Trần Văn Liệt công bố Quyết định và Kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội Cảnh sát THAHS-HTTP báo cáo với đoàn kiểm sát về số liệu từ ngày 26/11/2021 đến 25/5/2022. Sau khi nghe báo cáo đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, tiếp xúc và hỏi những người đang bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và đưa đi chấp hành án; không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều có lệnh trích xuất đúng quy định và được cập nhật ghi chép vào sổ đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án như: chế độ ăn, mặc, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động, xem báo, nghe đài được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Trần Văn Liệt thay mặt đoàn kiểm sát đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa khâu công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, và sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

VKSND thị xã Duyên Hải: Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 26/5/2022 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù Quý II năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, Đ/c Nguyễn Cảnh – Kiểm sát viên làm thành viên, phối hợp tham gia với Đoàn Kiểm sát còn có Đ/c Lê Thị Bích Phượng – Đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải, Đ/c Nguyễn Hoàng Mau – Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duyên Hải.

Tại buổi làm việc, sau khi Trưởng đoàn Kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp thì Đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù thời điểm từ ngày 28/11/2021 đến ngày 20/5/2022. Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; sổ theo dõi lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, tạm giam; sổ thăm gặp, các chế độ ăn, ở, chế độ khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngoài ra Đoàn kiểm sát còn tiến hành kiểm danh, kiểm diện và kiểm tra trực tiếp tại các buồng tạm giữ, tạm giam.

                Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm sát công bố quyết định trực tiếp kiểm sát.

Qua công tác kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và trực tiếp gặp hỏi từng can phạm ở các buồng giam giữ, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt công tác quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ theo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan; Đối với công tác phòng chống Covid-19, Nhà tạm giữ đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh như yêu cầu cán bộ luôn mang khẩu trang khi làm việc tại Nhà tạm giữ; tuyên truyền phổ biến cách phòng chống dịch bệnh đến từng người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án. Về thiếu sót, tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải cơ bản thực hiện tốt theo quy định của pháp luật nên chưa có thiếu sót, tồn tại

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm sát kết luận và ghi nhận trong thời gian qua Lãnh đạo Nhà tạm giữ cùng các Cán bộ, Chiến sĩ luôn phấn đấu nổ lực để thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt và đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian tới. Đồng thời cùng ngày cũng đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù theo quy định.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm; Nguyễn Văn Cảnh

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành; thị xã Duyên Hải