Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 27/5/2022, Đoàn phúc tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng là trưởng đoàn và đồng chí Trần Thanh Vân – Kiểm sát viên là thành viên đã tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021 đối với Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp.

Về phía Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, tiếp Đoàn phúc tra gồm có đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Phó Chi Cục trưởng phụ trách cùng các Chấp hành viên và Cán bộ, Công chức trong đơn vị.

Năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện và ban hành Kết luận số 323/KL-VKS-DS ngày 10/8/2021. Trong đó, Viện kiểm sát đã kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự khắc phục các vi phạm như: Chấp hành viên chưa thực hiện bằng văn bản kết quả xác minh đối với các việc chưa có điều kiện thi hành án; chậm xác minh lại điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; từ khi ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, Chấp hành viên chưa tiến hành xác minh lại; chưa tống đạt quyết định cho đương sự và gửi Quyết định cho Ủy ban nhân dân xã nơi xác minh để niêm yết công khai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát theo nội dung yêu cầu, kế hoạch phúc tra của Đoàn.

Sau khi nghe đại diện Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2021, Đoàn phúc tra trực tiếp tiến hành kiểm tra hồ sơ, kết quả: Chi cục Thi hành án dân sự đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ, khắc phục triệt để những tồn tại, vi phạm được nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm của Viện kiểm sát; làm cơ sở để Viện kiểm sát ban hành kết luận phúc tra.

Kiểm sát viên kiểm tra hồ sơ

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Phó Chi cục trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn và sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các Chấp hành viên. Thời gian tới mong được sự phối hợp tốt hơn nữa nhằm giúp cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả.

Tác giả bài viết: Thanh Phương – Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè