Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022, Viện KSND thành phố Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Đặng Thị Ngọc Đính – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng với Đoàn Kiểm sát còn có đồng chí Đỗ Thị Mỹ Dung đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh và đồng chí Huỳnh Trọng Việt, đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Long Đức

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe Ủy ban nhân dân Phường 1, 5, 6, 7, 8, 9 và xã Long Đức báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn Kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự để nắm bắt về tình hình công tác thi hành án hình sự, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, phường theo Luật Thi hành án hình sự.

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đã được các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý đối với người chấp hành án tại địa phương, cụ thể như: sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, khớp với số liệu của Viện kiểm sát; sau khi tiếp nhận hồ sơ của phạm nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo, hàng tháng có yêu cầu người chấp hành án nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật và có nhận xét, đánh giá kết quả thi hành án đối với người chấp hành án… Bên cạnh đó, vẫn còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, đồng chí Đặng Thị Ngọc Đính, Phó Viện trưởng – Trưởng Đoàn kiểm sát đã kết luận và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn./.

Tác giả: Hoàng Trung

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh