Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 07/6/2022 tại Hội trường Chi cục THDS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số: 133/KL-VKS-P8 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Đoàn phúc tra do Đ/c Nguyễn Thế Phong – Trưởng phòng 8, Viện KSND tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên. Tiếp đoàn có đồng chí: Nguyễn Minh Kiệt – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phong đã công bố Quyết định số 134/QĐ-VKS ngày 31/5/2022 và Kế hoạch số 135/KH-VKS ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2021 của VKSND huyện Châu Thành.

Sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch Đoàn tiến hành kiểm sát hồ sơ. Qua kiểm tra Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã khắc phục tốt những vi phạm đã nêu tại Kết luận trực tiếp kiểm sát số: 133/KL-VKS-P8 ngày 15 tháng 7 năm 2021. Trên cơ sở nội dung phúc tra, đồng chí Lâm Văn Thừa – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Mặc dù thời gian kết luận từ ngày 15/7/2021 đến nay đơn vị gặp rất nhiều khó khăn khách quan như; Dịch Covid-19, 01 chấp hành viên bị F0 cả đơn vị bị F1. Tuy khó khăn nhưng lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành với tinh thần trách nhiệm cao chỉ đạo chấp hành viên làm việc một cách năng nổ, đầy trách nhiệm nên đã khắc phục tốt những vi phạm.

Qua đó Viện kiểm sát đã kịp thời nắm được những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, cùng phối hợp giải quyết để công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Phúc tra là hoạt động thường xuyên của Viện kiểm sát góp phần nâng cao hiệu quả công tác, giúp đơn vị thi hành án khắc phục sai sót, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và của công dân.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên – Phòng 8, VKSND tỉnh