Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 17/6/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tiểu Cần. Đến ngày 21/6/2022, Đoàn kiểm sát thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và đồng chí Đoàn Văn Thắng – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Huỳnh Long Thắng – Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức khác của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Sau khi đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Đoàn được nghe đ/c Huỳnh Long Thắng báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch kiểm sát. Sau đó Đoàn đi vào kiểm tra sổ sách và hồ sơ đối với 2.256 việc đang thi hành và 02 hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Đ/c Nguyễn Hùng Cường thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp

Ngày 21/6/2022, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp, ghi nhận về ưu điểm: nhìn chung trong thời gian qua từng Chấp hành viên được phân công có chủ động tiến hành xác minh điều kiện thi hành án để làm cơ sở phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện rõ ràng, đúng pháp luật. Chấp hành viên có mời các bên để giải quyết và thuyết phục, động viên người phải thi hành án thực hiện đúng theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án; nhiều vụ việc đã được đưa ra thi hành và cưỡng chế thi hành án kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; có mời người khiếu nại để tổ chức đối thoại và ra quyết định giải quyết khiếu nại có căn cứ, đến thời điểm kiểm sát không còn đơn tồn động và quá hạn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm sát trực tiếp đã phát hiện vi phạm, thiếu sót cần khắc phục sửa chữa.

Đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, đồng chí Huỳnh Long Thắng đã thống nhất cao với những nội dung nêu trong dự thảo Kết luận cũng như ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục những vi phạm nêu trên, phấn đấu làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

 

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần