Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 22/7/2022 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại CCTHADS thị xã Duyên Hải.

Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng; Đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 85QĐ-VKS, kế hoạch số 86/KH-VKS ngày 31/5/2022 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại CCTHADS thị xã Duyên Hải.

Toàn cảnh cuộc kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng CCTHADS thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách.

Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ Thi hành án về thời gian ban hành quyết định, việc thông báo Thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện Thi hành án, quá trình Thi hành, chứng từ thu, chi,…

Trong mốc thời gian kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/5/2022 Tổng số việc phải thi hành án là 1.115 việc / 93.050.183.000 đồng. Cơ quan THADS đã giải quyết 385 việc / 14.425.029.000. Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải nhìn chung đã tổ chức thi hành kịp thời các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức Thi hành. Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục Thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc, có báo cáo số việc, tiền thi hành.

Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát cũng phát hiện trong quá trình tổ chức Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải còn một số vi phạm cần khắc phục trong thời gian tới.

Sau 25 ngày làm việc đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải khắc phục.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thị xã.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải