Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 06/9/2022, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh giám sát hoạt động Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện theo Quyết định số: 125/QĐ-CĐVC ngày 11/8/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2022, Đoàn kiểm tra số 01 đã giám sát hoạt động Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Trưởng đoàn là đồng chí Lê Văn Lẹ – Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Cùng tham gia đoàn là đồng chí Võ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Xoài – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở, đồng chí Phạm Thanh Lân và đồng chí Nguyễn Thị Tuệ – Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, đồng chí Trần Thanh Lan – Ủy viên UBKT Công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi làm việc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã có văn bản báo cáo đến đoàn giám sát của Công đoàn Viên chức tỉnh về kết quả giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu (Chủ tịch Công đoàn cơ sở).

Kết quả giám sát, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp; không có những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ngoài ra, thời gian qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, phối hợp với chính quyền, chi đoàn cơ quan tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Lẹ đánh giá cao kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trong năm 2022, đảm bảo chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn theo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng chí còn nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng của UBKT công đoàn các cấp, nhằm nắm bắt đầy đủ, chính xác thực trạng hoạt động của tổ chức công đoàn./.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết
Nguồn tin: Phòng 1