Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 64/QĐ-VKS ngày 03/8/2022 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú, trong thời gian từ ngày 21/8/2022 đến ngày 09/9/2022, VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các công tác: phân loại án chưa có điều kiện thi hành; tạm ứng tiền án phí, tạm thu tiền thi hành án và việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

Ngày 20/9/2022, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Trà Cú công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng là trưởng đoàn và đồng chí Cao Văn Nở – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Trương Thanh Hưng – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng các cán bộ, công chức trong đơn vị.

Qua khoảng 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu kết luận: Nhìn chung, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú thường xuyên quan tâm chỉ đạo Chấp hành viên, Kế toán tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án và theo dõi thu tạm ứng, tạm thu án phí đúng quy định. Bên cạnh kết quả đạt được Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú vẫn còn một số vi phạm cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu công bố kết luận kiểm sát trực tiếp

Do đó, để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, VKSND huyện Trà Cú đề nghị Chi cục thi hành dân sự huyện Trà Cú cần tiếp tục phát huy ưu điểm và phải khắc phục kịp thời, rút kinh nghiệm đầy đủ đối với những vi phạm, thiếu sót đã nêu.

Đồng chí Trương Thanh Hưng – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm chỉ đạo Chấp hành viên đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời các vi phạm mà VKSND huyện Trà Cú đã kết luận để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

                                         

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú.