Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 28/10/2022 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Liệt – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đồng chí Phan Văn Hiếu – Kiểm sát viên; đồng chí Hoàng Thanh Tâm – Kiểm tra viên làm thành viên.

Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Văn Nhỏ – Phó Thủ Trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, đồng chí Dương Minh Phúc – Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, cùng một số cán bộ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành.

Đồng chí Trần Văn Liệt công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/12/2021 đến 21/10/2022.

Sau khi nghe đồng chí Dương Minh Phúc – đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành báo cáo, đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách: Cơ quan điều tra đã thụ lý 111 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết được 92 tố giác, tin báo về tội phạm (khởi tố 62 tin, không khởi tố 22 tin, chuyển nơi khác 08 tin). Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách kết quả cho thấy: Cơ quan điều tra có lập sổ theo dõi tin báo, tố giác về tội phạm đúng quy định; khi thụ lý tin báo, tố giác về tội phạm đều có lập kế hoạch xác minh đầy đủ và luôn tích cực phối hợp cùng Viện kiểm sát để đưa ra phương hướng giải quyết đối với các tin báo khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT  vẫn còn một số vi phạm cần khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Phan Văn Hiếu trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trần Văn Liệt đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của Công an huyện Châu Thành và yêu cầu các đồng chí cần phải khắc phục ngay hạn chế nêu trên để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Nhỏ – đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục ngay hạn chế để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.