Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

VKSND Cầu Kè: Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, vào ngày 25/11/2022, Viện KSND huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè quý IV năm 2022.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng với đồng chí Thạch Tha – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn làm thành viên. Đại diện Cơ quan được kiểm sát có đồng chí Thạch Tống Chanh Thi – Trưởng Nhà tạm giữ cùng với một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Kim Hua công bố Quyết định, Kế hoạch

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Kim Hua – Trưởng đoàn thông qua Kế hoạch, Quyết định trực tiếp kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý IV năm 2022.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, thăm gặp, giáo dục người chấp hành án phạt tù; trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành tại Nhà tạm giữ Công an Công an huyện.

Qua kiểm sát, Nhà tạm giữ thực hiện đúng quy định của pháp luật, điển hình như: việc tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam được lập hồ sơ, vào sổ theo dõi, lập danh chỉ bản, kiểm tra sức khỏe; các trường hợp đưa vào và ra khỏi Nhà tạm giữ đều đảm bảo có Lệnh trích xuất, Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền; không có trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn hay trốn khỏi nơi giam, giữ; các chế độ về ăn, ở, sinh hoạt, cơ bản được bảo đảm; có bố trí, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, hàng ngày có kiểm danh, kiểm diện đúng quy định,…

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Kim Hua – Trưởng đoàn thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát. Qua đó, đồng chí đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Đồng chí Thạch Tống Chanh Thi – Trưởng Nhà tạm giữ nghiêm túc tiếp thu kết quả của Đoàn, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

VKSND TP. Trà Vinh: Thực hiện Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh, ngày 22/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh năm 2022.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đặng Chí Thiện – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh làm trưởng đoàn, còn có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh, cùng các thành viên khác trong Đoàn.

Đại diện Cơ quan được kiểm sát có đồng chí Mai Văn Nhơn –  Trưởng Nhà tạm giữ, cùng cán bộ chiến sĩ Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Trần Vĩnh Lợi – Phó trưởng nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh báo cáo số liệu về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam năm 2022, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như: sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; sổ theo dõi lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, tạm giam; Sổ trích xuất… trực tiếp kiểm tra phòng thăm gặp, buồng tạm giữ,  tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ – Công an thành phố Trà Vinh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về công tác giam giữ. Công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam đều được kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền. Tất cả các trường hợp đều được lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo, tổ chức khám sức khỏe ban đầu, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam theo quy định của pháp luật và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đại diện Đoàn kiểm sát, đồng chí Đặng Chí Thiện đã thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát, lãnh đạo Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giam, giữ trong thời gian tới./.

Tác giả: Hoàng Trung, Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh, huyện Cầu Kè.