Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần:

Ngày 18/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong 13 vụ án hình sự về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, mua bán hàng cấm, mua bán trái phép chất ma túy.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: đồng chí Kim Dong – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Phòng tài chính huyện làm thành viên. Đại diện VKSND huyện Tiểu Cần đồng chí Đoàn Văn Thắng – Kiểm sát viên, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy gồm: 06 gói ma túy, loại Methamphetamine với tổng trọng lượng 1,163 gam; các dụng cụ đánh bạc và dụng cụ sử dụng ma túy; hung khí trong vụ án gây thương tích như 01 nạn thun, 01 cây rựa, 01 đoạn cây tre. Đáng chú ý là khối lượng lớn hàng cấm gồm 8.310 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và Jet.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra hội đồng thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, tài sản là đốt cháy những vật dễ cháy, những vật không đốt cháy được thì đập vỡ, bẻ cong hoặc làm biến dạng đến mức không thể sử dụng được; đối với ma túy thì hòa vào nước và đổ bỏ.

Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh:

Ngày 17/11/2022, Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã tiến hành tiêu hủy vật chứng trong các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, chiều ngày 17/11/2022 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Vật chứng đem tiêu hủy là các công cụ phương tiện phạm tội như: Bài tây, mảnh kim loại, ống tuýp, vỏ chai bia, ma túy, kim tiêm,… Được tiêu hủy bằng biện pháp đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong, cắt… làm biến dạng những vật không đốt cháy được, hòa tan trong nước sôi đối với các chất ma túy để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

Tại buổi tiêu hủy vật chứng, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu vật chứng, đảm bảo đúng về số lượng, chủng loại được nêu trong bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục thi hành án dân sự.

Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Quá trình kiểm sát nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự . Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng; hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp.

Tác giả: Bộ phận Văn phòng, Dương Văn Nhẹ.
Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh.