Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Phòng 1 – Phòng 7:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch số 01 ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2023, chiều ngày  16/01/2023 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1) và Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét sử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) tổ chức triển khai Chương trình công tác năm 2023.

Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng với toàn thể Lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên của hai phòng.

Đi vào nội dung cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng phòng 1 và đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng phòng 7 đã thông qua Chương trình công tác của đơn vị mình với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Trên cơ sơ bám sát Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, hai phòng đã tập trung thảo luận, đóng góp chương trình bám sát theo Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Cũng tại cuộc họp các Kiểm sát viên cũng nêu lên các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để tập thể cùng nhau đóng góp, cùng nhau đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, trong đó phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của từng Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những cố gắng và thành tích mà hai phòng đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, yêu cầu hai đơn vị trong năm 2023 cần tập trung quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là những định hướng, giải pháp cơ bản về cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hạn chế đến mức thấp nhất những hạn chế thiếu sót trong năm vừa qua. Ngoài việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị mình, phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo hai phòng tiếp thu những nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng. Đơn vị hứa sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 với tinh thần chủ động, đoàn kết, đổi mới; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và Ngành đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Phòng 9:

Sáng ngày 13/01/2023, tại Hội trường VKSND tỉnh Trà Vinh, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) tổ chức triển khai Chương trình công tác kiểm sát năm 2023. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng sự tham dự của tập thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phòng 9.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo

tại cuộc họp triển khai Chương trình công tác kiểm sát năm 2023 của Phòng 9

Đi vào cuộc họp, đồng chí Trần Phương Đông – Trưởng phòng 9 triển khai Hướng dẫn số 41/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Vụ 9 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023, Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Vụ 10 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 03/01/2023 của VKSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2023. Qua đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023 của VKSND tỉnh Trà Vinh trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật là “Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, tăng cường kháng nghị ngang cấp” với các nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ.

Triển khai công tác năm 2023, đồng chí Đông nhấn mạnh những điểm mới trong chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị đề ra trong năm như tỷ lệ số lượng kháng nghị trên tổng số án hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát (tăng 10% so với chỉ tiêu cơ bản, đảm bảo đạt ít nhất 25%); số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm đạt ít nhất 01 phiên tòa/01 Kiểm sát viên/ năm (trong đó đảm bảo từ 02 phiên tòa lĩnh vực hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trở lên); trong năm ban hành 02 kiến nghị (trong đó ít nhất 01 kiến nghị phòng ngừa); tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên hai cấp trong 6 tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất về nghiệp vụ các đơn vị VKSND huyện có tỷ lệ án hủy, sửa cao.

Phòng đã tập trung thảo luận, thống nhất cao Chương trình công tác năm 2023, đánh giá nội dung Chương trình sát với tình hình đơn vị, so với chỉ tiêu của Ngành và Quốc Hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Trần Thị Huyền Trân nhấn mạnh việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của VKSTND tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch về công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Trà Vinh cùng các Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao. Lưu ý Kiểm sát viên chú trọng các chỉ tiêu nghiệp vụ lĩnh vực Hành chính – KDTM, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên VKSND hai cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo VKSND tỉnh Trà Vinh đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của phòng trong năm 2022, đồng thời ghi nhận những định hướng vững chắc mà phòng đã đề ra cho Kiểm sát viên VKSND hai cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, mong muốn tập thể phòng phát huy hơn nữa để đạt thành tích cao hơn trong năm 2023./.

Tác giả bài viết: Văn Triết, Ánh Linh

Nguồn tin:  Phòng 1, Phòng 9