Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Căn cứ Kế hoạch số: 19/KH-CĐVC ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định số: 11/QĐ-CĐCS, ngày 08/3/2023 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh và đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng uỷ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham dự của 52 đoàn viên công đoàn.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong không khí trang nghiêm, long trọng, Đại hội được nghe Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua, cả hai báo cáo thông qua và Nghị quyết nhiệm kỳ tới Ban chấp hành đề ra đều được Đại hội nhất trí cao.

Đ/c Trần Thị Huyền Trân- Chủ tịch công đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Đ/c Trần Hương Thuỷ – Phó Chủ tịch thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ VIII

Đại hội cũng được nghe các đại biểu tham luận về công tác nữ công trong thời gian qua; hoạt động công đoàn xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống công chức, người lao động; Công tác phối hợp giữa công đoàn cơ sở và Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức và đồng chí Bí thư Đảng uỷ luôn theo sát chỉ đạo Đại hội, đồng chí ghi nhận và biểu dương trong nhiệm kỳ qua Công đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra được Công đoàn cấp trên khen thưởng đồng thời nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà BCH Công đoàn đã trình Đại hội, đồng thời đề nghị BCH nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được. Đề nghị Đại hội cần cần sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành mới đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để BCH mới phát huy được năng lực lãnh đạo công đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao; bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí là Đại biểu chính thức và 01 đồng chí là Đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng 7 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đ/c Lê Văn Lẹ tặng hoa chúc mừng BCH mới

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh tặng hoa và quà cho BCH cũ không tái cử

Tác giả bài viết: Ngọc Hân

Nguồn tin: Phòng 9