Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện theo Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 21/2/2023 của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức triển khai tháng Thanh niên năm 2023, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh được Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh chọn làm điểm ra quân  “Ngày chủ nhật xanh” cấp Đoàn khối – đợt 1.

Ngày 19/3/2023 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” với chủ đề: “Tuổi trẻ Đoàn khối tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới”.

Hoạt động được tổ chức với sự tham gia của 100% đoàn viên Chi đoàn, cụ thể các đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã tiến hành làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch khuôn viên cơ quan, thực hiện các các hoạt động vệ sinh nơi làm việc tại trụ sở cơ quan nhằm xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường niên trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn các cấp, được tổ chức hàng năm tại mỗi cơ sở Đoàn. Thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường. Đây là một hoạt động được đoàn thanh niên triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên, tích cực thi đua lập thành tích của Tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chính Minh (26/3/1931-26/3/2023)./.

Một số hình ảnh:

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1