Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 23/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm sát hồ sơ đề nghị xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2023 cho phạm nhân tại Trại giam Bến Giá – Cục C10.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Phòng 8 làm thành viên; Tiếp đoàn kiểm sát có Đại tá: Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Bến Giá cùng các đồng chí trong Ban giám thị và Đội trưởng nghiệp vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Anh Dũng báo cáo kết quả xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thời điểm kết thúc quí I năm 2023 cho phạm nhân. Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ.

Đồng chí Phạm Thị Ửng nghiên cứu hồ sơ

Qua kiểm sát 06 hồ sơ phạm nhân được Trại Giam Bến Giá xét thống nhất đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thời điểm kết thúc quí I năm 2023 đảm bảo các điều kiện theo quy định như: Đơn xin tha tù trước thời hạn của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn; văn bản thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, các nghĩa vụ dân sự; kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù quý, 6 tháng, năm; văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn…. Đối với số phạm nhân chưa đủ điều kiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; qua kiểm sát biên bản hợp đội phạm nhân và hồ sơ Hội đồng xét không đề nghị cũng được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh kiểm sát, tuy nhiên chưa đủ điều kiện nên không bổ sung thêm hồ sơ nào. Qua đó, đánh giá Trại giam Bến Giá thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8