Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Cụ thể ngày 21 tháng 4 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất Cáo trạng, truy tố các bị can Lê Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thanh Bình, Thi Hải Yến, Lâm Thị Huỳnh Thơ về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ luật hình sự; các bị can Trần Văn Quí, Lê Thị Thanh Loan, Đỗ Văn No về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử.

Theo Cáo trạng số 15/CT-VKS-P1 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Trong năm 2018, 2019, bị can Lê Thị Mỹ Hồng với vai trò Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh, Chủ tài khoản đơn vị đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo cấp dưới gồm các bị can Trần Văn Quí, Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Bình, Thi Hải Yến, Đỗ Văn No, Lâm Thị Huỳnh Thơ cùng thống nhất nhiều lần thực hiện hành vi lập chứng từ khống thanh quyết toán tổng số tiền 687.893.000 đồng trong các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ Ngân sách của Nhà nước. Trong đó, cả 07 bị can bàn bạc, thống nhất tham ô số tiền 267.685.000 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bị can Lê Thị Mỹ Hồng còn trực tiếp chỉ đạo bị can Thi Hải Yến và Nguyễn Thanh Bình theo dõi, tổng hợp lập chứng từ khống cho từng bộ phận phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước với tổng số tiền 293.532.000 đồng. Trong đó, bị can Lâm Thị Huỳnh Thơ chịu trách nhiệm với tổng số tiền 221.737.000 đồng.

Trong quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năng hối cải và đã nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Tác giả: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1