Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023, Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Liệt, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Huỳnh Như, Kiểm sát viên và đồng chí Hoàng Thanh Tâm, Kiểm tra viên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 08 xã trên địa bàn huyện, bao gồm các xã Hưng Mỹ, Phước Hảo, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Long Hòa, Hòa Minh, Thanh Mỹ và Lương Hòa.

Tham dự cùng Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Thanh Phong, Cán bộ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành. Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Công an, Phó trưởng Công an xã.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân các xã báo cáo bằng văn bản về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ

Qua kiểm sát nhận thấy Ủy ban nhân dân các xã đã thực hiện đúng quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hiện 08 xã có tổng cộng 26 người đang chấp hành án ngoài cộng đồng (chiếm tỷ lệ 72,22% tổng số người đang chấp hành án ngoài cộng đồng trên toàn huyện). Nhìn chung Ủy ban nhân dân các xã đều có mở sổ theo dõi, cập nhật số liệu đầy đủ; hồ sơ thi hành án có quyết định phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục; có bản cam kết của người chấp hành án; hằng tháng có bản tự nhận xét của người chấp hành án: đánh giá quá trình chấp hành án và nghĩa vụ của người chấp hành án tại địa phương đúng theo quy định.

Đồng thời Ủy ban nhân dân các xã đã rà soát đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách đối với những trường hợp đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho người chấp hành án treo sửa chữa lỗi lầm, học tập, lao động, ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trần Văn Liệt thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án ngoài cộng đồng, nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế các trường hợp phạm tội mới trong thời gian chấp hành án.

Đồng chí Trần Văn Liệt thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát

Thay mặt Ủy ban nhân dân, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc giám sát, quản lý, giáo dục người được hưởng án treo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huỳnh Như

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành