Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Chương trình công tác năm 2023 của Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1), Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7).

Ngày 18/5/2023, đoàn kiểm tra gồm 05 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long theo Quyết định số 219/QĐ-VKS ngày 05/5/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tiếp đoàn kiểm tra gồm có: đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng, đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Phó Viện trưởng, đồng chí Cao Minh Dương – Phó Viện trưởng và các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long.

Qua kiểm tra thực tế sổ sách, hồ sơ tại đơn vị đoàn nhận thấy hệ thống sổ sách theo dõi được ghi chép rõ ràng; hồ sơ kiểm sát thể hiện đầy đủ các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế nghiệp vụ của Ngành. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, không để xảy ra trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm hay Tòa án tuyên không phạm tội, không có trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung hay án bị hủy để điều tra lại. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiết sót trong lĩnh vực hình sự để đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nghiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự của tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long. Đề nghị đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra.

Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng, đã phát biểu nghiêm túc tiếp thu những góp ý, trao đổi, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, trên cơ sở đó sẽ tập trung chỉ đạo đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực, đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót, nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1