Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 26/5/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè (từ ngày 21/02/2023 đến ngày 25/5/2023).

Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Phó Trưởng đoàn; đồng chí Thạch Tha – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm sát viên làm thành viên. Đồng thời, có ông Đặng Hoàng Khải – Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Cầu Kè, đại diện cho HĐND huyện cùng tham gia giám sát. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Thạch Tống Chanh Thi – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Lê Vũ Phương – Phó Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP) và một số cán bộ Nhà tạm giữ.

 

Đoàn kiểm sát tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục phạm nhân trong thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam về chế độ ăn, mặc, chế độ ngày lễ, ngày tết, chế độ sinh hoạt, chăm sóc y tế, …. để nghe ý kiến phản hồi từ người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ.

Đ/c Võ Hoàng Dũng thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Kết quả cho thấy, từ ngày 21/02/2023 đến ngày 25/5/2023 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè: Có 02 trường hợp bị tạm giữ (đã khởi tố chuyển tạm giam); 46 trường hợp bị tạm giam (cũ 32, mới 14), đã giải quyết 15 trường hợp (Chuyển đi chấp hành án 10, trả tự do tại phiên tòa 02 – (do Hội đồng xét xử tuyên thời hạn phạt tù bằng thời hạn tạm giữ, tạm giam) và chuyển đi nơi khác 03), còn lại đang tạm giam 31 trường hợp; phạm nhân phục vụ 04 (đã chấp hành xong 02), hiện còn đang quản lý 02 phạm nhân.

Nhìn chung, thời gian qua Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện tốt chế độ quản lý giam, giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định của phát luật. Hồ sơ quản lý việc giam, giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thủ tục thi hành án phạt tù được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như: chế độ ăn (nhất là vào dịp Lễ, Tết), mặc, chăm sóc y tế luôn được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện Kết luận của Viện kiểm sát ở kỳ kiểm sát trực tiếp trước, đến nay Nhà Tạm giữ đã từng bước sửa chữa, khắc phục để hoàn thiện. Qua kiểm sát, Đoàn đã phát hiện một số thiếu sót nhỏ như: 01 số loại sổ sách (sổ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam) chưa ghi đầy đủ cột mục quy định, một số buồng tạm giam chưa có dán Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý miễn phí và Bản niêm yết chế độ ăn của can phạm nhân theo Nghị định 133 bị rách, hư hỏng nhưng chưa thay mới. Qua đó, Đoàn kiểm sát đã góp ý, nhắc nhỡ Nhà tạm giữ cần khắc phục ngay để đảm bảo đúng theo quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Hoàng Dũng thay mặt Đoàn kiểm sát và đồng chí Đặng Hoàng Khải thay mặt HĐND huyện đánh giá cao ưu điểm mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã đạt được. Hai đồng chí yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đó. Đồng thời cần tổ chức canh gác, tuần tra và kiểm tra buồng giam giữ, thường xuyên hơn, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Thay mặt Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè, đồng chí Thạch Tống Chanh Thi đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những thiếu sót nêu trên để làm tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

* Viện kiểm sát nhân dân TP. Trà Vinh:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 26/5/2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đặng Chí Thiện – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh làm Trưởng đoàn; các đồng chí Lôi Vĩnh Trí, Phan Hoàng Trung – Kiểm sát viên làm thành viên.

Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Đỗ Minh Phong – Phó trưởng Công an thành phố Trà Vinh – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Trần Vĩnh Lợi – Phó trưởng Nhà tạm giữ, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của Công an thành phố Trà Vinh.

Đồng chí Đặng Chí Thiện công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Trần Vĩnh Lợi – Phó trưởng Nhà tạm giữ báo cáo kết quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 21/02/2023 đến ngày 15/5/2023, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù.

Kết quả cho thấy Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam, không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động… được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Đặng Chí Thiện đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh và đề nghị Nhà tạm giữ cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Minh Phong – Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Quốc Toàn, Hoàng Trung

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè, TP. Trà Vinh