Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

 Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè. Trong quá trình kiểm sát đến ngày 31/5/2023 đã kết thúc và thông qua dự thảo kết luận.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên Trần Thanh Vân, Thạch Tha là thành viên. Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thanh Dự – Chi Cục trưởng cùng các đồng chí Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Cầu Kè.

Thông qua dự thảo Kết luận

Qua kết quả trực tiếp kiểm sát nhận thấy: tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát hồ sơ các việc đang thi hành án, các việc chưa có điều kiện thi hành án, các việc hoãn thi hành án, các việc đã giải quyết thi hành án xong, đình chỉ và chứng từ thu, chi tiền thi hành án, vẫn còn một số thiếu sót như Chi cục Thi hành án ra quyết định thi hành án nhưng chậm giao quyết định thi hành án cho người phải thi hành án để thi hành, chậm giải quyết, xác minh điều kiện của người phải thi hành án và chưa ra thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh; việc ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời; vật chứng, tài sản các vụ án hình sự còn tồn tại kho nhiều năm chưa xử lý; tiền tạm giữ tịch thu nộp ngân sách chậm xử lý; các việc hoãn thi hành án kéo dài; chứng từ kế toán ghi chép còn sai sót.

Qua đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã ban hành 01 kết luận và kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè khắc những vi phạm nêu trên./.

Tác giả bài viết: Thạch Tha

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè