Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Tiếp tục vận dụng linh hoạt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và của Ngành giao phó; luôn lấy tấm gương Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức cho mọi hành động. Do đó, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Chi bộ cùng với Lãnh đạo Viện KSND huyện Cầu Kè thống nhất, lựa chọn và đăng ký thực hiện mô hình “Đồng hành cùng các cháu đến trường”.

Mô hình này được nhân rộng trong đơn vị và được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Chi bộ cùng với đơn vị thành lập 01 (một) quỹ quyên góp, ấn định vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, sau khi kết thúc chào cờ, công chức và người lao động đơn vị trích ra một phần nhỏ số tiền của mình để quyên góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi đến trường, nhất là con em của công chức và người lao động trong đơn vị. Đây là mô hình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhằm động viên, khuyến khích, duy trì mối quan hệ bền chặt, động viên và giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau trong cuộc sống, trong công việc, luôn tạo không khí thân thiện và ấm áp trong nội bộ cơ quan và ngoài quần chúng nhân dân.

Công chức, người lao động Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè thực hiện quyên góp

Với tinh thần không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Viện KSND huyện Cầu Kè luôn phấn đấu, rèn luyện, cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả; làm cho tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí luôn sáng mãi trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị./.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè