Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có buổi làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nhằm định hướng chuyển đổi số và hướng dẫn về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin tại đơn vị. Đoàn công tác do đồng chí Nhiếp Văn Ngọc – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí phòng Công nghệ thông tin, Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh có Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng trực thuộc; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các đồng chí làm công tác văn thư, tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinhphát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nhiếp Văn Ngọc – Phó Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện KSND tối cao

phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng thực trạng về cơ sở sở hạ tầng, về nhân lực,…trong ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và có báo cáo đề xuất với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời đã chỉ đạo xây dựng phòng báo cáo án ứng dụng công nghệ thông tin và biên soạn tài liệu để chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về số hóa hồ sơ, trình chiếu sơ đồ, chứng cứ phục vụ việc xét xử và báo cáo án. Hiện nay, một số đơn vị đã xây dựng được sơ đồ tư duy để phục vụ báo cáo án. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện phòng họp không giấy và kết nối phiên tòa trực tuyến đến trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh,… Tuy nhiên tình hình ứng dụng công nghệ thông tin mặc dù đã được quan tâm nhưng còn hạn chế cả về nhân lực lẫn cơ sở hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng các phần mềm quản lý chưa thực sự hiệu quả.

Tại hội nghị, Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc – Phó Cục trưởng giới thiệu về chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân qua đó giúp cho Lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp có nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, cụ thể chuyển đổi số không chỉ là việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin mà là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức, cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Do vậy chuyển đổi số là công việc của từng công chức trong hoạt động của mình chứ không chỉ là trách nhiệm của công chức làm công nghệ thông tin.

Cũng tại hội nghị, Đoàn công tác cũng đã giới thiệu và triển khai một số phần mềm dùng chung cho toàn Ngành cho đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh khai thác sử dụng nhằm nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tùng thay mặt đơn vị gửi lời cảm ơn Đoàn công tác Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh qua đó đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của đơn vị, đánh giá khách quan thực trạng và định hướng chuyển đổi số cho đơn vị.

Viện trưởng nhấn mạnh chuyển đổi nhận thức đóng vai trò quyết định. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi sổ tại đơn vị mình. Quán triệt tới toàn thể công chức phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành nhằm tạo bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, tiên phong, gương mẫu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị mình./.

Tác giả bài viết: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp