Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 18/7 – 21/7/2023. Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải phối hợp cùng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân 05 xã và 01 thị trấn có án treo đang được giám sát, giáo dục trên địa bàn huyện.

Thành phần Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm đồng chí Đặng Chí Thiện – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi – Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Văn Quân – Cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đồng chí Trưởng công an.

Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát:

Trực tiếp kiểm sát tại xã Ngũ Lạc

Trực tiếp kiểm sát tại xã Đông Hải

Trực tiếp kiểm sát tại xã Đôn Châu

Qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã đã quan tâm, chú trọng đến công tác này theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự như tiếp nhận hồ sơ, mở sổ sách theo dõi, lập hồ sơ quản lý, có phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với những người chấp hành án, người chấp hành án treo có viết bản cam kết, có biện pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để người chấp hành án treo rèn luyện sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Người chấp hành án đã chấp hành đầy đủ quyết định của Tòa án, các quy định về quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án; có bản tự nhận xét và có hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách (nếu bị án đủ điều kiện).

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì cũng còn một số vi phạm như chưa cập nhật sổ sách theo đúng biểu mẫu, chưa triệu tập bị án lên viết bản cam kết đúng theo quy định…

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đặng Chí Thiện ghi nhận những ưu điểm đã đạt được của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc quản lý án treo. Đồng thời, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những vi phạm để việc quản lý án treo trên địa bàn ngày càng tốt hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải