Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 01/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hánh án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.

Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Đặng Chí Thiện, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi, Kiểm sát viên – Thành viên. Tham dự đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Nhơn Hòa – Phó trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Tiếp đoàn kiểm sát có Đồng chí Dương Cấp Tăn, Phó trưởng Công an huyện – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự; Đồng chí Hồ Văn Vụ – Phó Đội trưởng Đội thi hành án và cùng Cán bộ nghiệp vụ.

Đồng chí Đặng Chí Thiện công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan thi hành án hình sự huyện đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác thi hành án hình sự và nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự cơ bản đã thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Tiếp nhận đầy đủ bản án và quyết định thi hành án do Tòa án chuyển đến đối với người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo. Tiến hành triệu tập bị án và bàn giao hồ sơ án treo về Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định. Lập hồ sơ đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách. Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ án treo do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến khi án treo chấp hành xong thời gian thử thách để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo.

Đoàn trực tiếp kiểm sát hồ sơ

Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì Cơ quan thi hành án hình sự huyện còn một số hạn chế như: Chưa hướng dẫn kịp thời các văn bản mới quy định về thi hành án treo, thi hành án hình sự tại cộng đồng; chưa sao gửi hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo và quản lý hồ sơ gốc các bản nhận xét báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Đặng Chí Thiện đã ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải khắc phục những hạn chế, vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã nêu để thực hiện công tác này tốt hơn.

Đồng chí Dương Cấp Tăn – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải chân thành tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những hạn chế trên để thực hiện công tác thi hành án hình sự tốt hơn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải