Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ngày 15/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự về “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Phan Văn Út Em và bị đơn ông Trần Văn Biên.

Kiểm sát viên Trần Hương Thủy kiểm sát xét xử tại phiên tòa của với sự tham dự của Lãnh đạo phụ trách khối VKSND tỉnh, tập thể Kiểm sát viên Phòng 9 VKSND tỉnh, Kiểm sát viên VKSND huyện Châu Thành và VKSND thành phố Trà Vinh.

Toàn cảnh phiên tòa dân sự

Đây là vụ án tranh chấp phức tạp với nhiều người tham gia tố tụng tư cách khác nhau, đúng với tiêu chí lựa chọn phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSTC về tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm.

Quá trình giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu chặt chẽ hồ sơ, xây dựng báo cáo đường lối giải quyết vụ án, đề cương xét hỏi và dự thảo bài phát biểu đầy đủ. Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành năm 2023 trong xây dựng báo cáo đường lối giải quyết án bằng sơ đồ tư duy, giúp hệ thống được toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, nắm chắc nội dung vụ án, hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động báo cáo án và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến Lãnh đạo Viện.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của đương sự và những người tham gia phiên tòa, đồng thời căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, tham gia hỏi để làm rõ hơn một số nội dung của vụ án. Kiểm sát viên phát biểu đường lối giải quyết vụ án thuyết phục và được Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm.

Sau phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp đóng góp ý kiến giúp cho các đồng chí Kiểm sát viên tham gia, tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng khác trong suốt quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án có căn cứ và đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

 Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm

Thông qua việc tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm lần này đã giúp Kiểm sát viên hai cấp nhận thấy những ưu điểm, tồn tại để nâng cao kỹ năng nghiên cứu loại án phức tạp (trong lĩnh vực đất đai), kỹ năng kiểm sát xét xử, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa của Kiểm sát viên./.

Tác giả bài viết: Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng 9