Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 22/8/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự năm 2023 (từ ngày 21/8/2022 đến ngày 20/8/2023) tại Cơ quan Thi hành án hình sự (Cơ quan THAHS) Công an huyện Cầu Kè.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị là thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Thạch Tống Chanh Thi – Thủ trưởng Cơ quan THAHS, đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS và một số cán bộ Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Thạch Săm Át phát biểu tại buổi trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Vũ Phương đại diện Cơ quan THAHS báo cáo với Đoàn kiểm sát

Kết quả cho thấy: Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè có tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Công an cấp xã trong việc quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hướng dẫn công tác lập hồ sơ, quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương cũng như lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, cải tạo không giam giữ. Tiếp nhận đầy đủ bản án và quyết định thi hành án do Tòa án chuyển đến; tiến hành triệu tập bị án và bàn giao hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện về Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định.

Kịp thời lập hồ sơ đủ điều kiện xét giảm thời gian thử thách của án, cải tạo không giam giữ đề nghị Tòa án xét giảm. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo và chấp hành xong thời gian cải tạo không giam giữ. Lập hồ sơ đầy đủ, báo cáo danh sách cho Cơ quan THAHS Công an tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận chấp hành xong đối với các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện và điều chuyển phạm nhân đi chấp hành án đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Bên cạnh những mặc làm được nêu trên, qua kiểm tra Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót như: Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè tuy có tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự cho Công an cấp xã nhưng lại chưa kịp thời nhắc nhỡ, đôn đốc Công an cấp xã trong việc gửi các Quyết định phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương cho Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè để lưu hồ sơ theo dõi, quản lý theo quy định và một số thiếu sót nhỏ khác.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Thạch Săm Át thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè. Bên cạnh đó, đồng chí Thạch Săm Át yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đồng thời cần phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ đối với Công an cấp xã nói chung và những cán bộ được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Thay mặt Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè, đồng chí Thạch Tống Chanh Thi đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã nêu và phát huy những mặc làm được trong công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè